Online radio is een dienst waarmee gebruikers via internet naar


Online radio is een dienst waarmee gebruikers via internet naar radioprogramma’s kunnen luisteren. Webcasting is de algemene term voor de methode om audio via internet te verzenden. Het maakt gebruik van digitale audio-opname, maar maakt geen gebruik van draadloze transmissie. De service is populair bij mensen die vanaf hun computer naar muziek willen luisteren zonder hun huis te verlaten.

De basisuitrusting die nodig is om een nederland fm te starten, is een goede computer, internetverbinding en wat inhoud om uit te zenden. Een goede microfoon en digitale opnamesoftware zoals Audacity zijn essentieel voor een basistalkie-opstelling. Er is ook een radioserver nodig om uw radiostation online te hosten. Gebruikers maken verbinding met uw server via een applicatie genaamd Icecast.

De jongere generatie van vandaag is gewend aan snelle toegang tot muziek, nieuws en informatie. Online streamingstations maken het voor ons allemaal gemakkelijk om onze favoriete programma’s onderweg te vinden. Veel bedrijven investeren in tools en apps om luisteraars toegang te geven tot online radiostations. Deze trend is vooral relevant met het steeds populairder wordende mobiele internetten.

De meeste internetradiostations bieden gratis programma’s aan. Je kunt altijd en overal naar deze streams luisteren, maar je moet wel online zijn met een snelle internetverbinding om naar muziek in de hoogste kwaliteit te kunnen luisteren. Omroepen kunnen ook betaalde abonnementen op hun streamingdiensten aanbieden.

Table of Contents

Calculate your order
Pages (275 words)
Standard price: $0.00

Latest Reviews

Impressed with the sample above? Wait there is more

Related Questions

Protection of human rights

 Critique of Research Studies Critique, focus only on the following segments for EACH article: Quantitative Qualitative • Method • Method o Protection of human rights

Statistical Thinking and Problem Solving

The deliverable for this assignment is a 3-5 page paper and a completed FMEA. First, identify a common operational challenge (such as Emergency Room waiting

New questions

Don't Let Questions or Concerns Hold You Back - Make a Free Inquiry Now!